HYGIENE

Hygieneartikler

Et rent og pent toalett på din arbeidsplass vitner om høy fokus på hygiene og renhold.

Såper, papirhåndtørk og dispensere som er i orden og innbydende, er med på å øke bevisstheten til å vaske hendene sine, både på toalett og i rene soner som feks kjøkken.
Vel så viktig er det med hånddesinfeksjon på utsatte steder. Sammen med oss vil dere får god gjennomgang av ønsker satt opp mot behov.
For som på renhold, er vi opptatt av at du får riktig utstyr og ikke mest utstyr.

Økt håndhygiene og mindre bakterier gir bedre velvære, bedre lagerstyring og redusert svinn.

Hygieneartikler i Trondheim
Hygieneartikler Trondheim